Katalog proizvoda

Emajliranje i patiniranje bakra sumpornom jetrom. Prikaz karte Mediteran, prodor metala , 3d prikaz.

"Jaslic", Jure Karoglan Cijena na upit

Emajliranje i patiniranje bakra sumpornom jetrom. Prikaz svete obitelji u metalu kao trodimenzionalni objekt i skulptura.

Emajliranje i patiniranje plamenom. Tri minijature s prikazima mediteranskog bilja i voća. Prodor metala u prostor - 3d prikaz.

Emajliranje i patiniranje bakra sumpornom jetrom. Jato srdela u horizontalnoj kompoziciji. Prodor metala u prostor - 3d prikaz.

Emajliranje i patiniranje bakra plamenom. Jato srdela u kružnoj kompoziciji. Prodor metala u prostor - 3d prikaz.

Dekorativna, glazirana keramika. Stilizirana figura pingvina.

Uporabna, glazirana keramika. Servis se sastoji od čajnika, šest šalica i šest tanjurića.

"Vertigo", Ivana Vrgoč Cijena na upit

Dekorativna , glazirana keramika. Rad se sastoji od tri zasebna elementa koji čine cjelinu.

  • 1
  • 2
  • Slijedeća