Kontakt adresa

ŠKOLA ZA DIZAJN, GRAFIKU I ODRŽIVU GRADNJU SPLIT

Matice hrvatske 11
21000 Split

Odgovorna osoba:
Nikolina Smilović
Email: nikolina.smilovic@gmail.com
Tel: 021/434-580
Fax: 021/465-427

Kontakt osoba:
Nikolina Smilović
Email: nikolina.smilovic@gmail.com
Tel: 021/434-580
Fax: 021/465-427

KONTAKTIRAJTE NAS