GOSPODARSKA ŠKOLA VARAŽDIN - NOSITELJ PROJEKTA

O NAMA

Na Gospodarskoj školi u šk.god. 2015./2016. upisujemo sljedeća zanimanja:

- EKONOMSKA GIMNAZIJA (24 učenika)
- TURISTIČKA GIMNAZIJA (24 učenika)
- EKONOMIST (sportaši uključeni u redovne razredne odjele) (48 učenika)
- KOMERCIJALIST (24 učenika)
- HOTELIJERSKO - TURISTIČKI TEHNIČAR (24 učenika)
- UPRAVNI REFERENT (24 učenika)
- POSLOVNI TAJNIK (24 učenika)
- KUHAR (24 učenika)
- KONOBAR (24 učenika)
- PRODAVAČ (24 učenika)

Za sva naša zanimanja postoji pojačan interes učenika, a posebno u sektoru turizma i ugostiteljstva za turističku gimnaziju, hotelijersko-turističke tehničare i kuhare te u sektoru ekonomije, trgovine i poslovne administracije za ekonomsku gimnaziju, ekonomiste i upravne referente, ističe ravnateljica Katica Kalogjera Novak, dipl.ing., te dodaje kako je škola opremljena suvremenim nastavnim sredstvima i pomagalima. Sve učionice su informatički opremljene, a nastava za zanimanja iz područja turizma i ugostiteljstva izvodi se dijelom u kuharskom i ugostiteljskom praktikumu. Imamo trodijelnu sportsku dvoranu i vanjske terene za izvođenje nastave tjelesne i zdravstvene kulture. U Gospodarsku školu mogu se upisati učenici s oštećenjima vida i sluha jer smo kroz Projekt 'Sign to me' nabavili potrebnu opremu za olakšano učenje i praćenje nastave. Kroz Projekt SEM uvelo se e-učenje u obrazovanje odraslih koje ćemo širiti u zanimanja u redovnom obrazovanju. U školi djeluje Centar izvrsnosti iz poduzetništva. Učenici također imaju mogućnost stjecanja DSD diplome - dodaje ravnateljica. Učenici sudjeluju na natjecanjima iz općeobrazovnih predmeta iz kojih se već tradicionalno plasiraju na državna natjecanja iz stranih jezika, LIDRANO, sportska natjecanja i drugo. Gospodarska škola Varaždin je među najboljim strukovnim školama prema rezultatima državne mature, a prepoznatljivi su i po tome što su učenici uključeni u projekte. Učenici dobivaju širok spektar modernih znanja, vještina i kompetencija važnih za tržište rada koje im prenose kvalitetni predavači te stječu kvalitetno obrazovanje koje im omogućuje upis na mnoga visoka učilišta. Najviše učenika upisuje Sveučilište u Zagrebu (Ekonomski fakultet, Pravni fakultet, Fakultet organizacije i informatike, Filozofski fakultet), Sveučilište u Rijeci (Filozofski fakultet), Hotelijerski fakultet u Opatiji, Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zadru (studij stranih jezika) kao i razna veleučilišta.

VIZIJA

Kako je upravo kontinuirano i kvalitetno cjeloživotno obrazovanje temelj cjelokupnog društvenog, ali i individualnog napretka, trajna zadaća Škole je permanentno podizati kvalitetu srednjoškolskog odgoja i obrazovanja u području ekonomije, trgovine i poslovne administracije te turizma i ugostiteljstva, idući ukorak s teorijskim i praktičnim saznanjima i metodama rada, s ciljem odgoja i obrazovanja mladih ljudi, spremnih da se usvojenim znanjem i stečenim kompetencijama suoče s kompleksnim životnim izazovima.

MISIJA

Permanentnom edukacijom i usavršavanjem nastavnika Škole kako na profesionalnom tako i na osobnom planu, permanentno podizati kvalitetu teorijskog i praktičnog podučavanja, s ciljem obrazovanja kvalitetnih, kompetentnih i kreativnih mladih stručnjaka koje će stečeno srednjoškolsko znanje i usvojene kompetencije rabiti kao stečeni kapital bilo izravnim uključivanjem u konkretne segmente društveno gospodarske prakse, bilo kao temelj za nastavak školovanja s ciljem stjecanja novih znanja i kompetencija koje će im omogućiti da se uključe u društvene i gospodarske segmente kao visokoobrazovani stručnjaci, a u civilno društvo kao odgovorni i osviješteni pojedinci.

POVIJEST

Prvi tragovi današnje Gospodarske škole vraćaju nas u daleku 1846. godinu kada je osnovana Gremijalna trgovačka škola i 1886. kada je osnovana Šegrtska škola. Tadašnji trgovci izradili su nastavni plan i program po uzoru na pećuhsku i ljubljansku školu s trogodišnjim školovanjem. Pod istim nazivom Škola radi do 1. veljače 1904. godine kada dobiva naziv Trgovačka zadružna škola, a 1921. godine Opća obrtnička škola Varaždin. U nju su se mogli upisati dječaci koji su navršili 12 godina. Zanimljiv je podatak da je prva djevojčica upisana u Šegrtsku školu tek 1929. godine i to za zanimanje krojačica. Škola je mijenjala naziv: 1935. naziva se Stručna produžna škola grada Varaždina, od 1947. Škola učenika u privredi, 1967. Škola za obrazovanje KV i VKV radnika mješovitih struka, 1973. Srednjoškolski centar 32. divizije. Raspadom SFRJ škola dobiva naziv Tehnička, industrijsko-obrtnička i trgovačko-ugostiteljska škola Varaždin, a 7. srpnja ta je škola ukinuta te su umjesto nje osnovani kao pravni sljednici Srednja strukovna škola i Gospodarska škola.