VJEŽBENIČKI ERP

Što je Vježbenički ERP i čemu služi?

Vježbenički ERP je edukativni informacijski sustav koji se koristi u nastavnom predmetu Vježbenička tvrtka za lakše savladavanje gradiva iz strukovnih sadržaja i stjecanje poduzetničkih kompetencija. Kao obrazovni softver u nastavi Vježbenička tvrtka, Vježbenički ERP omogućava učenje i izvršavanje koraka procesa u najvažnijim odjelima svake poslovne organizacije:

 • administracija
 • nabava i skladište
 • financije i računovodstvo
 • ljudski resursi
 • proizvodnja
 • prodaja


Kako je nastao Vježbenički ERP?

Ovu poslovnu web aplikaciju je osmislila i razvila tvrtka Evolva u suradnji sa Gospodarskom školom Varaždin u sklopu projekta „Interdisciplinarni kurikulum srednjih strukovnih škola” koji je financiran bespovratnim EU sredstvima iz natječaja „Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu sa Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom” u sklopu operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2014. kojeg provodi Europski socijalni fond.


PREDNOSTI I KORISTI ZA SVE UKLJUČENE STRANE

Osim što ostvaruje ciljeve koje je Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih propisala za program Vježbenička tvrtka u Republici Hrvatskoj, glavna važnost ove nastavne metode je u tome što predstavlja upotrebu suvremenih tehnologija za e-učenje strukovnih sadržaja i poduzetničkih vještina doprinoseći svim uključenim stranama:

Nastavnicima
 • lakše razvrstavanje učenika u vježbeničke tvrtke i njihove organizacijske odjele
 • lakša organizacija nastave i priprema za nastavni sat
 • dodjeljivanje zadataka učenicima i praćenje izvršenja
 • direktna komunikacija sa učenicima s uvidom u digitalni učenički dnevnik
 • nastavnik postaje samo koordinator aktivnosti i zadatke prenosi na učenike („zaposlenike”)
 • preciznija provjera znanja jer nastavnik provjerava da li je svaki učenik izvršio neki zadatak kako bi svi učenici uspješno savladali svo gradivo
Učenicima
 • aktivno sudjelovanje učenika pri čemu umjesto datoteka i papirnatih dokumenata koriste ERP sustav u kojem posluju preko interneta
 • brže savladavanje teorijskog znanja uz jasan pregled nad zadacima koje trebaju obaviti
 • iskustvo izvršavanja poslovnih aktivnosti u simuliranom stvarnom poslovanju
 • edukativna pomoć do trenutka kad učenik može samostalno obaviti radne zadatke u kontekstu cijelog poslovanja
 • vođenje učeničkog dnevnika
 • Veća konkurentnost na tržištu rada
Školama, obrazovnom sustavu i gospodarstvu
 • kvalitetnija provedba nastave i bolja zapošljivost odnosno samozapošljivost učenika
 • veća kompetentnost radne snage i budućih poduzetnika
 • sustav podržava rad više škola i više web trgovina putem kojih se prodaju stvarni proizvodi škola

Osim navedenih koristi od korištenja Vježbeničkog ERP sustava u nastavi Vježbenička tvrtka, vrijedi istaknuti glavne prednosti Vježbeničkog ERP-a:

 • Interdisciplinarnost - sustav Vježbenički ERP omogućava povezivanje više srednjih strukovnih škola informacijsko-telekomunikacijskom tehnologijom, podržavajući rad više škola i više web trgovina
 • E-učenje - prema temeljnim principima e-učenja sustav Vježbenički ERP uključuje aktivno sudjelovanje učenika, simulaciju stvarnih poslovnih scenarija, vizualne notifikacije za savladavanje gradiva, učenje kroz rad, te općenito poticanje kreativnosti i poduzetničkog duha.
 • Primjenjivost - sustav se jednostavno koristi uz prethodnu kratku edukaciju te se brzo stavlja u primjenu jer je potrebno samo računalo sa pristupom internetu.


POZIVAMO VAS

Prema ciljevima projekta u sklopu kojeg je razvijeno ovo ERP rješenje, pozivaju se sve zainteresirane škole da preuzmu metodologiju za razvoj interdisciplinarnog kurikuluma. Ukoliko želite modernizirati Vašu nastavu Vježbeničke tvrtke slobodno nas kontaktirajte.