TRAINING FIRM

Demo Vježbenička tvrtka d.o.o.

Contact

Address:Cehovska 12
Phone:042 100 1000
E-mail:iksss@evolva.hr

About us

Demo vježbenička tvrtka za prikaz rada u Vježbeničkom ERP-u

Mission

Demo vježbenička tvrtka za prikaz rada u Vježbeničkom ERP-u

Vision

Objectives

Približiti funkcioniranje vježbeničkog ERP-a